Language Header

Trường nào sẽ là trường con quí vị gọi là "Trường Của Con"?

2017–18 Spaces Remaining

2017–18 Spaces Remaining

You can view spaces still available by schoolby grade or by ward for the 2017-18 school year

 

You can still apply to all participating schools even if they do not currently have spaces available for the 2017-18 school year by calling the My School DC Hotline at (202) 888-6336. You will be added to the schools' waitlists. Learn more about the mid-year application period HERE.

Questions? Call the My School DC Hotline at (202) 888-6336.

Click here for options outside of My School DC.

Language Content

 

Cư dân DC có nhiều lựa chọn trường công.  My School DC, phối hợp với DCPS và phần lớn các trường bán công DC, giúp các gia đình thuận tiện hơn trong việc tận dụng các lựa chọn này.

 

 

     

 

Về My School DC (About My School DC)

ĐƠN XIN BỐC THĂM MY SCHOOL DC (The My School DC Lottery Application) 

Đơn xin My School DC là đơn trực tuyến quí duy nhất vị phải dùng để nộp đơn xin học:

 • Các trường bán công (PK3-12) tham gia      
 • Các trường DCPS trái tuyến (PK3-12), gồm các trường DCPS toàn thành phố
 • Các chương trình PK3 hoặc PK4 tại bất kỳ trường công DCPS nào, bao gồm cả trường đúng tuyến và bất kỳ trường DCPS Hành Động Sớm PK nào*
 • Các trường trung học chọn DCPS (9-12)

Các trường tham gia chỉ chấp nhận đơn xin My School DC có tại MySchoolDC.org.  Mỗi học sinh có thể nộp tối đa 12 trường.  Trong mỗi đơn của học sinh, gia đình liệt kê danh sách các trường theo thứ tự nguyện vọng - nguyện vọng thứ nhất, nguyện vọng thứ hai, nguyện vọng thứ ba, và v.v.  Phụ huynh chỉ nên chọn những trường muốn cho con em mình theo học.

Nhấp vào ĐÂY để coi một đoạn ghi hình ngắn hướng dẫn thủ tục nộp đơn.

Tải xuống gói "Những điều cần thiết để đăng ký" của chúng tôi TẠI ĐÂY.

*Học sinh ở đúng tuyến của các trường DCPS Hành Động Sớm PK được đảm bảo nhập học PK3 hoặc PK4 với điều kiện các em có đủ hai điều kiện: (1) nộp đơn bốc thăm My School DC trước ngày 1 tháng Ba năm 2017 và (2) không được chọn vào trường mà các em có nguyện vọng cao hơn.  Nếu một học sinh được trúng bốc thăm vào trường Hành Động Sớm PK, thì em đó sẽ không có tên trong danh sách xếp hàng ở các trường có nguyện vọng thấp hơn.  Các trường DCPS tham gia cho năm học 2017-18 là: Aiton ES, Amidon-Bowen ES, Browne ES, Bunker Hill ES, Burroughs ES, Drew ES, King ES, Langdon ES, Miner ES, Noyes ES, Stanton ES, Turner ES. 

Bốc thăm chung My School DC (The My School DC Common Lottery) 

Bốc thăm chung My School DC là bốc thăm đơn ngẫu nhiên để xếp học sinh vào các trường tham gia.  Việc xếp học sinh vào các trường là dựa trên số chỗ học có ở mỗi trường; quan hệ anh em, khoảng cách đi lại, và các tiêu chí bốc thăm khác; và thứ tự ưu tiên trường theo nguyện vọng của từng học sinh; và số bốc thăm ngẫu của từng học sinh.  (Thông qua bốc thăm chung My School DC, sáu trường trung học phổ thông chọn trên toàn thành phố sẽ sắp xếp học sinh theo các tiêu chí cụ thể.)

 

Tại sao lại có bốc thăm chung? (Why Have a Common Lottery?) 

Bốc thăm chung là để:

 • Đơn giản hóa quá trình cho các gia đình
 • Xếp học sinh vào trường theo nguyện vọng của các em. Học sinh chỉ có tên trong danh sách xếp hàng tại trường có nguyện vọng cao hơn trường được trúng bốc thăm hoặc đã nhập học.
 • Tối đa hóa số học sinh được xếp vào trường mà các em chọn.  Các học sinh chỉ được xếp vào một trường, vì vậy nhiều học sinh sẽ được xếp vào trường theo ý muốn. 

 

Cách Nộp Đơn (How to Apply) 

Nộp đơn rất đơn giản.

Tải xuống gói "Những điều cần thiết để đăng ký" của chúng tôi TẠI ĐÂY.

Quí vị có thể bắt đầu tìm trường ở ĐÂY.  Quí vị cũng có thể kiếm trường theo tuyến và trường gần nơi ở bằng công cụ Tìm Trường của chúng tôi.  Nhấp vào ĐÂY  để mở công cụ Tìm Trường.

Thứ tự quí vị xếp hạng trường rất quan trọng.  Trên mỗi tờ đơn của học sinh, liệt kê danh sách các trường lựa chọn theo thứ tự ưu tiên - nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và v.v.  Các học sinh sẽ chỉ được chọn vào một trường và chỉ được vô danh sách dự bị của những trường có nguyện vọng cao hơn trường trúng bốc thăm. 

Đã sẵn sàng để nộp đơn? Tải về hướng dẫn nộp đơn bốc thăm My School DC TẠI ĐÂY

Hướng dẫn này sẽ dẫn dắt quí vị từng bước nộp đơn trực tuyến. Nhấp vào ĐÂY để mở đơn.

Cách Nhập Học (How to Enroll)

Nếu quí vị được chọn vào trường qua bốc thăm, chấp nhận lời mời vô danh sách xếp hàng, hoặc nộp đơn sau khi đã bốc thăm và được mời nhập học vô trường mà quí vị đã nộp đơn, quí vị phải thực hiện ba bước sau để nhập học:

 1. Xác nhận địa chỉ ở DC bằng cách hoàn thành Đơn Xác Nhận Địa Chỉ DC và cung  cấp giấy tờ yêu cầu để chứng tỏ quí vị là cư dân DC.
 2. Nộp Đơn Nhập Học My School DC
 3. Nộp các giấy tờ bổ sung theo yêu cầu của trường

Nếu con quí vị được trúng bốc thăm vào một trường, quí vị phải nhận chỗ trước ngày 1 tháng Năm, 2017. Các gia đình không nhập học đúng hạn sẽ mất chỗ học ở trường đó.

Lưu ý: Phụ huynh hoặc người bảo trợ phải tới tận trường để nhập học cho học sinh trước ngày hết hạn nếu không học sinh sẽ mất chỗ.  Để biết thêm thông tin về yêu cầu nhập học, hãy gọi Đường Dây Nóng My School DC tại (202) 888-6336.

 

Nguyên Tắc Hoạt Động của Danh Sách Xếp Hàng (How do Waitlitsts Work?)

Nếu con của quí vị nằm trong danh sách xếp hàng, quí vị có thể đăng nhập vào tài khoản gia đình để kiểm tra tình trạng xếp hàng bất kỳ lúc nào.  Cập nhật danh sách xếp hàng của các trường sẽ được hiện lên ngay lập tức khi quí vị đăng nhập.

Nguyên  tắc hoạt động cụ thể:

 • Nếu con quí vị gia hạn lời mời xếp hàng của một trường, tình trạng của con quí vị ở trường đó sẽ thay đổi để phản ánh Gia Hạn Xếp Hàng (trì hoãn nhập học).  Quí vị sẽ được My School DC thông báo ngay qua thư điện tử về lời mời mới nếu quí vị cung cấp địa chỉ thư điện tử trong đơn My School DC.  Trường cũng sẽ liên hệ với quí vị qua điện thoại.  Cả thư điện tử và thông báo của trường đều nêu rõ số ngày quí vị có để chấp nhận lời mời nhập học.
 • Nếu quí vị không trả lời trường đúng hạn, trường sẽ cho rằng quí vị không muốn nhập học cho con mình và thay mặt quí vị từ chối chỗ học.  Xin vui lòng liên hệ với trường ngay nếu quí vị muốn nhập học đúng hạn.
 • Để nhận lời mời xếp hàng, quí vị phải tới tận nơi để nhập học cho con mình tại trường đó.  Sau khi nhập học, con quí vị sẽ được xóa tên khỏi các danh sách xếp hàng có vị trí xếp hạng dưới trường đã nhập học, cũng như trường mà con em quí vị hiện đang nhập học.

Bắt đầu từ ngày 31 tháng Ba, 2017, các gia đình có thể xếp hạng lại các trường mà con em mình có tên trong danh sách xếp hàng. Xin lưu ý, việc xếp hạng lại các trường mà con em quí vị đang có tên trong danh sách xếp hàng không ảnh hưởng tới việc con quí vị sẽ được xếp vào một trường nào. Nếu con của quí vị được gọi từ danh sách xếp hàng ở một trường mời vào nhập học và quí vị chấp nhận lời mới nhập học vào trường đó, con của quí vị cũng sẽ bị rút tên khỏi danh sách xếp hàng ở trường hiện tại và tất cả các trường có nguyện vọng thấp hơn.

Để biết thêm thông tin về danh sách xếp hàng, xin vui lòng gọi Đường Dây Nóng My School DC tại (202) 888-6336.

 

Đơn Xin My School DC Sau Bốc Thăm (The My School DC Post-Lottery Application)

Các gia đình bị lỡ hạn chót nộp đơn bốc thăm có thể nộp đơn hậu bốc thăm My School DC. Thời hạn nhận đơn hậu bốc thăm My School DC bắt đầu từ ngày 2 tháng Hai cho học sinh lớp 9-12, và ngày 2 tháng Ba cho tất cả các khối lớp. Trước ngày 31 tháng Ba, chỉ có những học sinh chưa nộp đơn bốc thăm trước đó mới được nộp đơn hậu bốc thăm để xin thêm trường. Từ ngày 31 tháng Ba, không hạn chế đối tượng nộp đơn.

Tương tự như đơn bốc thăm, các gia đình xin vào nhiều trường trong thời gian hậu bốc thăm sẽ phải xếp hạng ưu tiên các trường lựa chọn. Không hạn chế số trường mỗi gia đình có thể nộp đơn. Tuy nhiên, các gia đình không được nộp lại đơn vào một trường nào đó nếu con em của gia đình đã có tên trong danh sách xếp hàng vào trường đó. Xin lại không có lợi ích gì vì việc xin lại không giúp học sinh lên bậc cao hơn trong danh sách xếp hàng. 

Đơn hậu bốc thăm được tự động bổ sung vào cuối danh sách xếp hàng của trường theo thứ tự nhận đơn và dưới thứ tự của các học sinh đã nộp đơn trước hạn nộp và được vào danh sách xếp hàng qua bốc thăm. Ngoại lệ duy nhất ở đây là các học sinh được ưu tiên bốc thăm, ví dụ như đúng tuyến, có anh chị em đang học tại trường, v.v. Ví dụ, một học sinh có ưu tiên đúng tuyến sẽ được xếp lên trên học sinh không có ưu tiên đúng tuyến trong danh sách xếp hàng, bất kể thời gian nộp đơn.

Vào ngày 31 tháng Ba, tất cả các học sinh đã nộp đơn hậu bốc thăm sẽ có thể coi vị trí thứ tự của mình trong danh sách xếp hàng bằng cách nhấp vào nút “Coi kết quả bốc thăm và vị trí xếp hàng hiện tại” trong tài khoản My School DC của gia đình. Các gia đình nộp đơn hậu bốc thăm từ ngày 31 tháng Ba trở đi sẽ được coi vị trí xếp hàng ngay sau khi nộp đơn.

Nếu con em quí vị được một trường mời vào danh sách xếp hàng, tình trạng bốc thăm cho trường đó sẽ được thay đổi để phản ánh Lời Mời Xếp Hàng (chưa nhập học). My School DC sẽ báo cho quí vị về lời mời này qua thư điện tử (nếu quí vị cung cấp địa chỉ hòm thư điện tử trong đơn). Trường cũng sẽ liên hệ với quí vị qua thư điện tử và điện thoại. Cả thư điện tử và trường đều cho quí vị một số ngày để quí vị có thời gian chấp nhận lời mời của trường.

Các Thông Tin Quan Trọng để Tải Về cho Thủ Tục Nộp Đơn My School DC (Key Information to Download)

 

KEY DATES (Các Ngày Quan Trọng)

 • Ngày 10 tháng Mười Hai, 2016: EdFEST - hội chợ trường công toàn Hoa Thịnh Đốn 
 • Ngày 12 tháng Mười Hai, 2016: Đơn xin có trên MySchoolDC.org. Nhấp vào ĐÂY để nộp đơn..
 • Ngày 1 tháng Hai, 2017: Hạn chót nộp đơn cho lớp 9-12*
 • Ngày 2 tháng Hai, 2017: Nhận đơn sau bốc thăm cho lớp 9-12
 • Ngày 1 tháng Ba, 2017: Hạn chót nộp đơn cho lớp PK3-8
 • Ngày 2 tháng Ba, 2017: Nhận đơn sau bốc thăm cho tất cả các lớp (PK3-12)
 • Ngày 31 tháng Ba, 2017: Công bố kết quả bốc thăm
 • Ngày 1 tháng Năm, 2017: Hạn chót nhập học chung**

 

*Trường phổ thông trung học chọn toàn thành phố là trường phổ thông trung học không theo tuyến. DCPS có sáu trường phổ thông trung học chọn toàn thành phố mà nhận học sinh theo các tiêu chí lựa chọn và xét tuyển. Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn vào các trường này, nhưng chỉ có những học sinh đạt đủ yêu cầu mới được vào trường. Học sinh nộp đơn vào một hoặc nhiều trường chọn phổ thông trung học toàn thành phố phải điền thêm một mục nữa trong đơn xin bốc thăm My School DC. Tải về "Những điều cần thiết để đăng ký" để tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này hoặc gọi đường dây nóng của My School DC tại (202) 888-6336. Một nhân viên đại diện sẽ làm việc cùng với thông dịch viên để giúp quí vị.

** Để nhận chỗ học, quí vị phải nộp đơn nhập học My School DC, cung cấp các hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của trường, và chứng minh là cư dân DC.  Để biết thêm thông tin về các yêu cầu nhập học, gọi Đường Dây Nóng My School DC tại (202) 888-6336.

 

Thắc mắc? Cần trợ giúp điền đơn My School DC?

Gọi Đường Dây Nóng My School DC tại số 202-888-6336 hoặc gửi thư điện tử tới info.myschooldc@dc.gov. Một đại diện My School DC sẽ làm việc với thông dịch viên để giúp quí vị. Chúng tôi rất vui lòng được giúp đỡ quí vị!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chính Sách Bảo Mật: Khách tới không cần phải điền mọi thông tin cá nhân. Tuy nhiên nếu quí vị chọn đăng ký nhận thông báo nhắc những ngày quan trọng, quí vị sẽ phải điền địa chỉ hòm thư điện tử và số điện thoại. Thông tin chúng tôi thu thập từ quí vị có thể được dùng để gửi tới quí vị các thông tin liên quan tới trường công DCPS, trường bán công, và tiến trình xét đơn My School DC.

Thông tin định dạng cá nhân của quí vị sẽ không bị chia sẻ, bán, hoặc chuyển cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của quí vị, hoặc trừ khi luật pháp yêu cầu. Điều này ngoại trừ bên thứ ba được ủy thác giúp chúng tôi quản trị trang mạng, thực hiện công việc, hoặc cung cấp dịch vụ cho quí vị, với điều kiện là các bên thứ ba này đồng ý giữ bảo mật thông tin.

Khi sử dụng trang mạng của chúng tôi, quí vị đồng ý với chính sách bảo mật của trang mạng của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi trên trang này.

Nếu có thắc mắc gì về chính sách bảo mật này, quí vị có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây.

My School DC
C/O Office of the Deputy Mayor for Education
The John A. Wilson Building
1350 Pennsylvania Avenue NW
Suite 307
Washington, DC 20004

Các Trang Mạng Khác: Chính sách bảo mật này chỉ có giá trị trên trang mạng của My School DC. Nếu quí vị vào các trang mạng khác thông qua trang này, quí vị phải đọc chính sách bảo mật của tổ chức đó để biết nguyên tắc về trang mạng của họ.

 

Language LeftNav

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG cho năm học 2017-18

 • Ngày 10 tháng Mười Hai, 2016:
  EdFEST - hội chợ trường công toàn Hoa Thịnh Đốn 
 • Ngày 12 tháng Mười Hai, 2016:
  Bắt đầu nhận đơn My School DC
 • Ngày 1 tháng Hai, 2017:
  Hạn chót nộp đơn cho lớp 9-12
 • Ngày 1 tháng Ba, 2017:
  Hạn chót nộp đơn cho lớp PK3-8
 • Ngày 31 tháng Ba, 2017:
  Công bố kết quả bốc thăm
 • Ngày 1 tháng Năm, 2017:
  Hạn chót nhập học chung

Đăng ký để nhận Thông Báo qua Tin Nhắn và Thư Điện Tử

Quí vị sẽ nhận được không quá bốn tin nhắn mỗi tháng. Có thể phải trả tiền nhận và đọc tin nhắn. Chính sách bảo mật 


CÓ THẮC MẮC? CẦN TRỢ GIÚP?

Language RightNav

CÁC TRƯỜNG THAM GIA MY SCHOOL DC

Achievement Prep PCS – Wahler Place Elementary

Achievement Prep PCS – Wahler Place Middle

Aiton Elementary School

Amidon-Bowen Elementary School

Anacostia High School

AppleTree Early Learning PCS – Columbia Heights

AppleTree Early Learning PCS – Douglas Knoll (Southeast)

AppleTree Early Learning PCS – Lincoln Park

AppleTree Early Learning PCS – Oklahoma Ave

AppleTree Early Learning PCS – Parklands (Southeast)

AppleTree Early Learning PCS – Southwest

Ballou High School

Bancroft Elementary School

Barnard Elementary School

BASIS DC PCS

Beers Elementary School

Benjamin Banneker High School

Breakthrough Montessori PCS

Brent Elementary School

Bridges PCS

Brightwood Education Campus

Brookland Middle School

Browne Education Campus

Bruce-Monroe Elementary School @ Park View

Bunker Hill Elementary School

Burroughs Elementary School

Burrville Elementary School

C.W. Harris Elementary School

Capital City PCS – High School

Capital City PCS – Lower School

Capital City PCS – Middle School

Capitol Hill Montessori @ Logan

Cardozo Education Campus

Cedar Tree Academy PCS 

Center City PCS – Brightwood

Center City PCS – Capitol Hill

Center City PCS – Congress Heights

Center City PCS – Petworth

Center City PCS – Shaw

Center City PCS – Trinidad

Cesar Chavez PCS for Public Policy – Capitol Hill

Cesar Chavez PCS for Public Policy – Chavez Prep

Cesar Chavez PCS for Public Policy – Parkside High School

Cesar Chavez PCS for Public Policy – Parkside Middle School

City Arts and Prep PCS

Cleveland Elementary School

Columbia Heights Education Campus 6–8 (CHEC)

Columbia Heights Education Campus 9-12 (CHEC)

Coolidge High School

Creative Minds International PCS

DC Bilingual PCS

DC Prep PCS – Anacostia Elementary

DC Prep PCS – Benning Elementary

DC Prep PCS – Benning Middle

DC Prep PCS – Edgewood Elementary

DC Prep PCS – Edgewood Middle

DC Scholars PCS

Deal Middle School

Democracy Prep Congress Heights PCS

District of Columbia International School

Dorothy I. Height Elementary School

Drew Elementary School

Duke Ellington School of the Arts

Dunbar High School

E.L. Haynes PCS – Elementary School

E.L. Haynes PCS – High School

E.L. Haynes PCS – Middle School

Eagle Academy PCS – Capitol Riverfront 

Eagle Academy PCS – Congress Heights 

Early Childhood Academy PCS

Eastern High School

Eaton Elementary School

Eliot-Hine Middle School

Elsie Whitlow Stokes Community Freedom PCS

Excel Academy PCS

Friendship Online PCS

Friendship PCS – Armstrong Elementary

Friendship PCS – Blow-Pierce Elementary

Friendship PCS – Blow-Pierce Middle

Friendship PCS – Chamberlain Elementary

Friendship PCS – Chamberlain Middle

Friendship PCS – Collegiate Academy  

Friendship PCS – Southeast Elementary Academy

Friendship PCS – Technology Preparatory High School Academy

Friendship PCS – Technology Preparatory Middle Academy

Friendship PCS – Woodridge Elementary

Friendship PCS – Woodridge Middle

Garfield Elementary School

Garrison Elementary School

H.D. Cooke Elementary School

Hardy Middle School

Harmony DC PCS – School of Excellence 

Hart Middle School

Hearst Elementary School

Hendley Elementary School

Hope Community PCS – Lamond

Hope Community PCS – Tolson

Houston Elementary School

Howard University Middle School of Mathematics and Science PCS

Hyde-Addison Elementary School

IDEA PCS

Ideal Academy PCS  

Ingenuity Prep PCS

Inspired Teaching Demonstration PCS

J.O. Wilson Elementary School

Janney Elementary School

Jefferson Middle School Academy

Johnson Middle School

Kelly Miller Middle School

Ketcham Elementary School

Key Elementary School

Kimball Elementary School

King Elementary School

KIPP DC – AIM Academy PCS

KIPP DC – Arts and Technology Academy PCS

KIPP DC – College Preparatory PCS

KIPP DC – Connect Academy PCS

KIPP DC – Discover Academy PCS

KIPP DC – Grow Academy PCS

KIPP DC – Heights Academy PCS

KIPP DC – KEY Academy PCS

KIPP DC – Lead Academy PCS

KIPP DC – LEAP Academy PCS

KIPP DC – Northeast Academy PCS

KIPP DC – Promise Academy PCS

KIPP DC – Quest Academy PCS

KIPP DC – Spring Academy PCS

KIPP DC – Valor Academy PCS

KIPP DC – WILL Academy PCS

Kramer Middle School

Lafayette Elementary School

Langdon Elementary School

Langley Elementary School

LaSalle-Backus Education Campus

Leckie Elementary School

Lee Montessori PCS

Ludlow-Taylor Elementary School

MacFarland Middle School Dual Language @ Roosevelt

Malcolm X Elementary School @ Green

Mann Elementary School

Marie Reed Elementary School

Maury Elementary School

McKinley Middle School

McKinley Technology High School

Meridian Public Charter School – Elementary School

Meridian Public Charter School – Middle School

Miner Elementary School

Moten Elementary School

Mundo Verde Bilingual PCS

Murch Elementary School

Nalle Elementary School

National Collegiate Preparatory Public Charter High School

Noyes Elementary School

Orr Elementary School

Oyster-Adams Bilingual School

Patterson Elementary School

Paul Public Charter School – International High School

Paul Public Charter School – Middle School

Payne Elementary School

Peabody Elementary School

Perry Street Preparatory PCS

Phelps Architecture, Construction, and Engineering High School

Plummer Elementary School

Potomac Preparatory PCS

Powell Elementary School

Randle Highlands Elementary School

Raymond Education Campus

Richard Wright PCS for Journalism and Media Arts

Rocketship Rise Academy PCS

Ron Brown College Preparatory High School

Roosevelt High School

Ross Elementary School

Roots PCS  

Savoy Elementary School

School Without Walls @ Francis-Stevens

School Without Walls High School

School-Within-School @ Goding

Seaton Elementary School

SEED Public Charter School of Washington, DC  

Sela PCS

Shepherd Elementary School

Shining Stars Montessori Academy PCS

Simon Elementary School

Smothers Elementary School

Somerset Preparatory Academy PCS

Sousa Middle School

Stanton Elementary School

Stoddert Elementary School

Stuart-Hobson Middle School

Takoma Education Campus

The Children's Guild DC Public Charter School

Thomas Elementary School

Thomson Elementary School

Thurgood Marshall Academy PCS

Truesdell Education Campus

Tubman Elementary School

Turner Elementary School

Two Rivers PCS at 4th Street

Two Rivers PCS at Young

Tyler Elementary School

Van Ness Elementary School

Walker-Jones Education Campus

Washington Global Public Charter School

Washington Latin PCS – Middle School

Washington Latin PCS – Upper School

Washington Leadership Academy PCS

Washington Mathematics Science Technology PCHS

Washington Yu Ying PCS

Watkins Elementary School

West Education Campus

Wheatley Education Campus

Whittier Education Campus

Wilson High School

Woodson High School