Language Header

Participating schools

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Language Content

 

Enroll

My School DC,  phối hợp với DCPS và phần lớn các trường bán công DC, giúp các gia đình có thể nộp đơn cho các lựa chọn về trường học tại DC dễ dàng hơn.

 

     

 

Các Ngày Quan Trọng (Key dates)

 • Ngày 08 tháng 12 năm 2018: EdFEST - hội chợ trường công lập thường niên của Học Khu
 • Ngày 10 tháng 12 năm 2018: Bắt Đầu Nhận Đơn My School DC. Đơn đăng ký chỉ có sẵn trực tuyến. Nhấp vào ĐÂY để nộp đơn và tải về hướng dẫn nộp đơn bằng ngôn ngữ của quý vị.
 • Ngày 01 tháng 02 năm 2019: Hạn chót nộp đơn cho lớp 9-lớp 12
 • Ngày 02 tháng 02 năm 2019: Nhận đơn sau bốc thăm cho lớp 9-lớp 12
 • Ngày 01 tháng 03 năm 2019: Hạn chót nộp đơn cho lớp PK3-lớp 8
 • Ngày 02 tháng 03 năm 2019: Nhận đơn sau bốc thăm cho tất cả các lớp (PK3-lớp 12)
 • Ngày 29 tháng 03 năm 2019: Công bố kết quả bốc thăm
 • Ngày 01 tháng 05 năm 2019: Hạn chót để đồng ý nhập học nếu con em quý vị được xếp vào một trường qua chương trình bốc thăm

 

Các Thông Tin Quan Trọng Để Tải Về (Key information to download)

 

Ai cần My School DC? (Who needs My School DC?) 

Đơn đăng ký My School DC là đơn trực tuyến duy nhất quý vị phải dùng để đăng ký xin học tại một:

 • Trường bán công (PK3-12) tham gia      
 • Trường DCPS trái tuyến (PK3-12), gồm các trường DCPS toàn thành phố
 • Chương trình PK3 hoặc PK4 tại bất kỳ trường công DCPS nào, bao gồm cả trường đúng tuyến và bất kỳ trường DCPS Hành Động Sớm PK nào*
 • Trường trung học phổ thông hoặc chương trình chuyên DCPS (lớp 9- lớp 12)**

 

Quý vị KHÔNG cần nộp đơn đăng ký nếu con của quý vị sẽ:

 • Tiếp tục học ở trường hiện tại (Liên hệ với nhà trường để nhập học lại)
 • Học ở trường DCPS đúng tuyến hoặc trường liên kết (Mẫu Giáo–Lớp 12)***

 

*Học sinh ở đúng tuyến của các trường DCPS Hành Động Sớm PK được đảm bảo nhập học PK3 hoặc PK4 với điều kiện các em có đủ hai điều kiện: (1) nộp đơn đăng ký bốc thăm My School DC trước ngày 01 tháng 03 năm 2019và (2) không được chọn vào trường mà các em có nguyện vọng cao hơn. Nếu một học sinh được trúng bốc thăm vào trường Hành Động Sớm PK, thì em đó sẽ không có tên trong danh sách chờ ở các trường có nguyện vọng thấp hơn. Kiểm tra xem quý vị có ở đúng tuyến của một trong những trường này không bằng cách nhập địa chỉ của quý vị vào mục Tìm Trường.

**DCPS có các trường trung học phổ thông và chương trình chuyên tiếp nhận học sinh dựa trên các yêu cầu xét tuyển và tiêu chí lựa chọn cụ thể. Bất cứ ai cũng có thể nộp đơn đăng ký vào các trường này, nhưng chỉ những học sinh đáp ứng được các yêu cầu của trường mới đủ điều kiện để theo học tại trường đó. Học sinh nộp đơn đăng ký vào một hay nhiều trường trung học phổ thông hoặc chương trình chuyên của DCPS phải hoàn thành phần bổ sung trong đơn đăng ký My School DC. 

***Trường đúng tuyếnlà trường DCPS mà học sinh có quyền đi học từ Mẫu Giáo đến Lớp 12 xét theo nơi cư trú của mình. Trường liên kết là trường DCPS xét theo trường hiện tại của học sinh. Việc phân bố này chỉ xảy ra trong những năm học mà học sinh chuyển từ tiểu học lên trung học cơ sở, hoặc từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông. Học sinh không cần phải nộp đơn đăng ký qua My School DC để học tại các trường đúng tuyến hoặc trường liên kết của mình cho các lớp từ Mẫu Giáo đến Lớp 12. Quý vị có thể xác định vị trí các trường đúng tuyến và trường liên kết của con em quý vị thông qua mục Tìm Trường bằng cách nhập địa chỉ nhà của quý vị.

 

Rút thăm thông thường My School DC (The My School DC common lottery) 

Chương trình bốc thăm chung My School DC là chương trình bốc thăm đơn ngẫu nhiên để xếp học sinh vào các trường tham gia. Việc xếp học sinh vào các trường dựa trên số chỗ học có ở mỗi trường; quan hệ anh em, khoảng cách đi lại, và các tiêu chí bốc thăm khác; thứ tự ưu tiên trường theo nguyện vọng của từng học sinh; và số bốc thăm ngẫu nhiên của từng học sinh. (Thông qua chương trình bốc thăm chung My School DC, các trường trung học phổ thông và các chương trình chuyên trên toàn thành phố sẽ sắp xếp học sinh theo các tiêu chí cụ thể.)

 

Cách Nộp Đơn (How to Apply) 

Cách nộp đơn đăng ký rất đơn giản. Quí vị có thể bắt đầu tìm trường ở ĐÂY.

Mỗi học sinh có thể nộp đơn đăng ký tối đa 12 trường. Trong đơn đăng ký của mỗi học sinh, gia đình liệt kê danh sách các trường theo thứ tự nguyện vọng - nguyện vọng thứ nhất, nguyện vọng thứ hai, nguyện vọng thứ ba, và v.v.  Phụ huynh chỉ nên chọn những trường mà họ muốn con em mình theo học. Học sinh sẽ chỉ được xếp vào một trường và được đưa vào danh sách chờ ở các trường có xếp hạng cao hơn so với trường mà các em được xếp vào hoặc được ghi danh.

Quý vị đã sẵn sàng nộp đơn đăng ký? Nhấp vào ĐÂY để bắt đầu việc nộp đơn đăng ký của quý vị. Quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình? Tải xuống hướng dẫn nộp đơn đăng ký bằng ngôn ngữ của quý vị tại ĐÂY hoặc gọi Đường Dây Nóng My School DC theo số (202) 888-6336.

 

Cách Nhập Học (How to Enroll)

Nếu con em quý vị được xếp vào một trường qua chương trình bốc thăm, chọn chấp nhận lời mời vào danh sách chờ, hoặc nộp đơn sau bốc thăm và nhận lời mời nhập học tại trường đã nộp đơn, quý vị phải thực hiện ba bước để nhập học cho con em quý vị.

 1. Xác nhận địa chỉ ở DC bằng cách hoàn thành Đơn Xác Nhận Cư Trú tại DC và cung  cấp giấy tờ yêu cầu để chứng tỏ quí vị là cư dân quận Columbia.
 2. Nộp Đơn Đồng Ý Nhập học My School DC
 3. Nộp các giấy tờ bổ sung theo yêu cầu của trường, bao gồm Giấy Chứng Nhận Sức Khỏe Phổ ThôngĐánh Giá Sức Khỏe Răng Miệng cập nhật

 

Nếu con em quý vị được xếp vào một trường học qua chương trình bốc thăm, quý vị phải trực tiếp đến trường nhập học cho con em mình trước ngày 01 tháng 05 năm 2019. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải trực tiếp đến nhập học cho từng học sinh tại trường được xếp vào học. Việc nhập học tại trường được xếp vào học sẽ không xóa tên con em quý vị ra khỏi danh sách chờ của các trường khác. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu nhập học, hãy gọi Đường Dây Nóng My School DC theo số (202) 888-6336.

 

Nguyên Tắc Hoạt Động của Danh Sách Chờ (How do waitlists work?)

Nếu con em quý vị nằm trong danh sách chờ, quý vị có thể đăng nhập vào tài khoản gia đình để kiểm tra tình trạng danh sách chờ bất kỳ lúc nào. Cập nhật danh sách chờ của các trường sẽ được hiện lên ngay lập tức khi quý vị đăng nhập.

Nguyên  tắc hoạt động cụ thể:

 • Nếu con em quý vị gia hạn lời mời xếp hàng của một trường, trạng thái của con em quý vị ở trường đó sẽ thay đổi tùy theo "Waitlist Offer Extended (enrollment pending)". Quý vị sẽ được My School DC thông báo ngay qua thư điện tử về lời mời mới nếu quý vị cung cấp địa chỉ thư điện tử trong đơn My School DC. Trường cũng sẽ liên hệ với quý vị qua điện thoại. Cả thư điện tử và thông báo của trường đều nêu rõ số ngày quý vị có để chấp nhận lời mời nhập học.
 • Nếu quí vị không trả lời trường đúng hạn, trường sẽ cho rằng quí vị không muốn nhập học cho con mình và thay mặt quí vị từ chối chỗ học.  Xin vui lòng liên hệ với trường ngay nếu quí vị muốn nhập học đúng hạn.
 • Để nhận lời mời xếp hàng, quí vị phải tới tận nơi để nhập học cho con mình tại trường đó.  Sau khi nhập học, con quí vị sẽ được xóa tên khỏi các danh sách chờ có vị trí xếp hạng dưới trường đã nhập học, cũng như trường mà con em quí vị hiện đang nhập học.

 

Để biết thêm thông tin về danh sách chờ, xin vui lòng gọi Đường Dây Nóng My School DC tại (202) 888-6336.

 

Bỏ lỡ hạn chót nộp đơn bốc thăm? (Missed the lottery application deadlines?)

Quý vị vẫn có thể nộp đơn vào các trường công lập! Các gia đình bỏ lỡ hạn chót nộp đơn bốc thăm vẫn có thể nộp đơn vào các trường bằng cách sử dụng đơn đăng ký My School DC. Đơn này được coi là nộp đơn sau bốc thăm. Thời gian nộp đơn My School DC sau bốc thăm bắt đầu từ ngày 02 tháng 02 đối với học sinh nộp đơn vào lớp 9-lớp 12, và ngày 02 tháng 03 đối với tất cả các lớp. Trước ngày 29 tháng 03, chỉ những học sinh chưa nộp đơn bốc thăm mới có thể nộp đơn đăng ký vào các trường bổ sung. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 03, không hạn chế đối tượng nộp đơn.

Các học sinh nộp đơn sau bốc thăm được tự động thêm vào cuối danh sách chờ của trường theo thứ tự nhận đơn và dưới các học sinh đã nộp đơn trước hạn nộp và được đưa vào danh sách chờ qua chương trình bốc thăm. Ngoại lệ duy nhất ở đây là dành cho các học sinh được ưu tiên bốc thăm, như học sinh đúng tuyến, có anh chị em đang học tại trường, v.v. Ví dụ, một học sinh có ưu tiên đúng tuyến sẽ được xếp lên trên học sinh không có ưu tiên đúng tuyến trong danh sách chờ bất kể thời gian nộp đơn.

Vào ngày 29 tháng 03, tất cả học sinh đã nộp đơn sau bốc thăm có thể xem vị trí trong danh sách chờ của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản gia đình trên My School DC. Các gia đình nộp đơn sau bốc thăm từ ngày 30 tháng 03 trở đi có thể xem vị trí trong danh sách chờ ngay lập tức trong tài khoản sau khi nộp đơn.

 

Thắc mắc? Cần trợ giúp điền hồ sơ My School DC? (Questions? Need assistance completing the My School DC application?)

Gọi Đường Dây Nóng My School DC tại số 202-888-6336 hoặc gửi thư điện tử tới [email protected]. Một đại diện My School DC sẽ làm việc với thông dịch viên để giúp quí vị. Chúng tôi rất vui lòng được giúp đỡ quí vị!

 

Language RightNav

Các trường tham gia vào My School DC

Achievement Prep PCS – Wahler Place Elementary

Achievement Prep PCS – Wahler Place Middle

Aiton Elementary School

Amidon-Bowen Elementary School

Anacostia High School

AppleTree Early Learning PCS – Columbia Heights

AppleTree Early Learning PCS – Douglas Knoll (Southeast)

AppleTree Early Learning PCS – Lincoln Park

AppleTree Early Learning PCS – Oklahoma Ave

AppleTree Early Learning PCS – Parklands @THEARC

AppleTree Early Learning PCS – Southwest

Ballou High School

Bancroft Elementary School

Bard High School Early College DC (Bard DC)

Barnard Elementary School

BASIS DC PCS

Beers Elementary School

Benjamin Banneker High School

Boone Elementary School

Breakthrough Montessori PCS

Brent Elementary School

Bridges PCS

Brightwood Education Campus

Brookland Middle School

Browne Education Campus

Bruce-Monroe Elementary School @ Park View

Bunker Hill Elementary School

Burroughs Elementary School

Burrville Elementary School

C.W. Harris Elementary School

Capital City PCS – High School

Capital City PCS – Lower School

Capital City PCS – Middle School

Capitol Hill Montessori @ Logan

Cardozo Education Campus

Cedar Tree Academy PCS 

Center City PCS – Brightwood

Center City PCS – Capitol Hill

Center City PCS – Congress Heights

Center City PCS – Petworth

Center City PCS – Shaw

Center City PCS – Trinidad

Cesar Chavez PCS for Public Policy – Capitol Hill

Cesar Chavez PCS for Public Policy – Chavez Prep

Cesar Chavez PCS for Public Policy – Parkside High School

City Arts and Prep PCS

Cleveland Elementary School

Columbia Heights Education Campus 6–8 (CHEC)

Columbia Heights Education Campus 9-12 (CHEC)

Coolidge High School

Creative Minds International PCS

DC Bilingual PCS

DC Prep PCS – Anacostia Elementary

DC Prep PCS – Benning Elementary

DC Prep PCS – Benning Middle

DC Prep PCS – Edgewood Elementary

DC Prep PCS – Edgewood Middle

DC Scholars PCS

Deal Middle School

Democracy Prep Congress Heights PCS

Digital Pioneers Academy PCS

District of Columbia International School

Dorothy I. Height Elementary School

Drew Elementary School

Duke Ellington School of the Arts

Dunbar High School

E.L. Haynes PCS – Elementary School

E.L. Haynes PCS – High School

E.L. Haynes PCS – Middle School

Eagle Academy PCS – Capitol Riverfront 

Eagle Academy PCS – Congress Heights 

Early Childhood Academy PCS

Early College Academy @ Coolidge High School

Eastern High School

Eaton Elementary School

Eliot-Hine Middle School

Elsie Whitlow Stokes Community Freedom PCS - Brookland

Elsie Whitlow Stokes Community Freedom PCS - East End

Excel Academy

Friendship Online PCS

Friendship PCS – Armstrong Elementary

Friendship PCS – Blow-Pierce Elementary

Friendship PCS – Blow-Pierce Middle

Friendship PCS – Chamberlain Elementary

Friendship PCS – Chamberlain Middle

Friendship PCS – Collegiate Academy  

Friendship PCS – Southeast Elementary Academy

Friendship PCS – Technology Preparatory High School Academy

Friendship PCS – Technology Preparatory Middle Academy

Friendship PCS – Woodridge Elementary

Friendship PCS – Woodridge Middle

Garfield Elementary School

Garrison Elementary School

H.D. Cooke Elementary School

Hardy Middle School

Harmony DC PCS – School of Excellence 

Hart Middle School

Hearst Elementary School

Hendley Elementary School

Hope Community PCS – Lamond

Hope Community PCS – Tolson

Houston Elementary School

Howard University Middle School of Mathematics and Science PCS

Hyde-Addison Elementary School

IDEA PCS

Ideal Academy PCS  

Ingenuity Prep PCS

Inspired Teaching Demonstration PCS

J.O. Wilson Elementary School

Janney Elementary School

Jefferson Middle School Academy

Johnson Middle School

Kelly Miller Middle School

Ketcham Elementary School

Key Elementary School

Kimball Elementary School

King Elementary School

KIPP DC – AIM Academy PCS

KIPP DC – Arts and Technology Academy PCS

KIPP DC – College Preparatory PCS

KIPP DC – Connect Academy PCS

KIPP DC – Discover Academy PCS

KIPP DC – Grow Academy PCS

KIPP DC – Heights Academy PCS

KIPP DC – KEY Academy PCS

KIPP DC – Lead Academy PCS

KIPP DC – LEAP Academy PCS

KIPP DC – Northeast Academy PCS

KIPP DC – Promise Academy PCS

KIPP DC – Quest Academy PCS

KIPP DC – Spring Academy PCS

KIPP DC – Valor Academy PCS

KIPP DC – WILL Academy PCS

Kramer Middle School

Lafayette Elementary School

Langdon Elementary School

Langley Elementary School

LaSalle-Backus Education Campus

Leckie Elementary School

Lee Montessori PCS

Ludlow-Taylor Elementary School

MacFarland Middle Schoo

Malcolm X Elementary School @ Green

Mann Elementary School

Marie Reed Elementary School

Maury Elementary School

McKinley Middle School

McKinley Technology High School

Meridian Public Charter School – Elementary School

Meridian Public Charter School – Middle School

Miner Elementary School

Moten Elementary School

Mundo Verde Bilingual PCS - 8th St NE

Mundo Verde - P Street NW

Murch Elementary School

Nalle Elementary School

National Collegiate Preparatory Public Charter High School

New North Middle School

Noyes Elementary School

Oyster-Adams Bilingual School

Patterson Elementary School

Paul Public Charter School – International High School

Paul Public Charter School – Middle School

Payne Elementary School

Peabody Elementary School

Perry Street Preparatory PCS

Phelps Architecture, Construction, and Engineering High School

Plummer Elementary School

Potomac Preparatory PCS

Powell Elementary School

Randle Highlands Elementary School

Raymond Education Campus

Richard Wright PCS for Journalism and Media Arts

Rocketship Legacy Prep PCS

Rocketship Rise Academy PCS

Ron Brown College Preparatory High School

Roosevelt High School

Ross Elementary School

Roots PCS  

Savoy Elementary School

School Without Walls @ Francis-Stevens

School Without Walls High School

School-Within-School @ Goding

Seaton Elementary School

SEED Public Charter School of Washington, DC  

Sela PCS

Shepherd Elementary School

Shining Stars Montessori Academy PCS

Simon Elementary School

Smothers Elementary School

Somerset Preparatory Academy PCS

Sousa Middle School

Stanton Elementary School

Statesmen College Preparatory Academy for Boys PCS

Stoddert Elementary School

Stuart-Hobson Middle School

Takoma Education Campus

The Children's Guild DC Public Charter School

Thomas Elementary School

Thomson Elementary School

Thurgood Marshall Academy PCS

Truesdell Education Campus

Tubman Elementary School

Turner Elementary School

Two Rivers PCS at 4th Street

Two Rivers PCS at Young

Tyler Elementary School

Van Ness Elementary School

Walker-Jones Education Campus

Washington Global Public Charter School

Washington Latin PCS – Middle School

Washington Latin PCS – Upper School

Washington Leadership Academy PCS

Washington Yu Ying PCS

Watkins Elementary School

West Education Campus

Wheatley Education Campus

Whittier Education Campus

Wilson High School

Woodson High School