Language Header

Participating schools

Language Content

 


 

My School DC là hồ sơ đăng ký chung và chương trình bốc thăm vào trường công chọn học sinh vào Các Trường Công Lập DC (DCPS) và các trường công đặc quyền của DC phục vụ các lớp Mầm Non 3 tuổi – Lớp 12). Các gia đình có thể dùng một hồ sơ đăng ký để nộp vào tới 12 trường công lập và tham gia vào chương trình bốc thăm ngẫu nhiên duy nhất.

 

Tìm hiểu quy trình hoạt động của chương trình bốc thăm và cách My School DC xếp học sinh vào các trường bằng cách xem hai video ngắn này!

 

     

 

Các Ngày Quan Trọng và Hạn Chót của Chương Trình Bốc Thăm Năm Học 2024-25(School Year 2024-25 Lottery Key Dates and Deadlines)

 • Ngày 2 tháng 12 năm 2023: EdFEST (lớp PK3 – lớp 8) – hội chợ trường công lập thường niên của Học Khu.
 • Ngày 9 tháng 12 năm 2023: EdFEST(lớp 9-12) – hội chợ trường công lập thường niên của Học Khu.
 • Ngày 11 tháng 12 năm 2023: Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình bốc thăm
  • Chỉ có hồ sơ đăng ký trực tuyến; không có hồ sơ bằng giấy. Nhấp vào đây để đăng ký. Có hướng dẫn đăng ký bằng ngôn ngữ của quý vị ở đây. Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Nóng My School DC theo số (202) 888-6336, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều để hoàn thành hồ sơ đăng ký qua điện thoại với trợ giúp của một thông dịch viên.
 • Ngày 1 tháng 2 năm 2024: HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ (lớp 9-12)
 • Ngày 1 tháng 3 năm 2024: HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ (lớp PK3 – lớp 8)
 • Ngày 29 tháng 3 năm 2024: Có kết quả bốc thăm
 • Ngày 1 tháng 5 năm 2024: HẠN CHÓT GHI DANH
  • Đây là hạn chót ghi danh chung cho mọi học sinh được xếp vào một trường thông qua chương trình bốc thăm. Nếu quý vị không ghi danh cho con em mình trước hạn chót này, thì các em có thể mất chỗ học tại trường mà các em đã được xếp vào. Việc ghi danh cho con em quý vị vào trường được nhận sẽ không loại bỏ tên trẻ khỏi các danh sách chờ.

 

Các Thông Tin Quan Trọng Để Tải Về (Key information to download)

 

Con em tôi có nên nộp hồ sơ không? (Should my child apply?) 

Nộp hồ sơ nếu con em quý vị là một học sinh MỚI ở một:

 • Chương trình PK3 hoặc PK4 tại bất cứ trường nào thuộc DCPS, bao gồm trường đúng tuyến thuộc DCPS của quý vị và bất kỳ trường PK Early Action thuộc DCPS* nào
 • Song ngữ tại bất kỳ trường tiểu học đúng tuyến nào thuộc DCPS (Mầm Non 3 tuổi - Lớp 5)
 • Trường thuộc DCPS trái tuyến hoặc nằm ngoài khu vực của quý vị, bao gồm các trường trên toàn thành phố thuộc DCPS (Mầm Non 3 tuổi - Lớp 12)
 • Chương trình hoặc trường chuyên thuộc DCPS (Lớp 9-Lớp 12)**
 • Trường bán công tham gia (Mầm Non 3 tuổi – Lớp 12)

 

Quý vị KHÔNG cần nộp hồ sơ My School DC nếu con em quý vị:

 • Ở lại trường hiện tại của trẻ. Đơn giản chỉ cần liên hệ với trường của quý vi để ghi danh lại.
 • Ghi danh tại trường đúng tuyến hoặc trong khu vực thuộc DCPS của trẻ (Lớp Mẫu Giáo-Lớp12)
 • Ghi danh vào trường công đặc quyền trong khu vực của trẻ (tất cả các lớp)

 

*"Trường đúng tuyến" là một trường thuộc DCPS mà học sinh có quyền theo học từ Mẫu Giáo đến hết lớp 12 dựa trên địa chỉ nhà của học sinh. Học sinh không cần nộp hồ sơ đăng ký thông qua My School DC để theo học tại trường đúng tuyến cho lớp Mẫu Giáo-12. Gọi Đường Dây Nóng My School DC theo số (202) 888-6336 để xác nhận các trường DCPS đúng tuyến của quý vị hoặc nhập địa chỉ nhà của quý vị vào School Finder. Các học sinh sống trong khu vực đúng tuyến của trường PK Early Action thuộc DCPS tham gia được đảm bảo chỗ học tại PK3 hoặc PK4, miễn là các em đáp ứng hai điều kiện: (1) các em nộp hồ sơ đăng ký thông qua chương trình bốc thăm My School DC trước ngày 1 tháng 3 năm 2021 và (2) các em chưa được xếp vào trường mà các em xếp hạng nguyện vọng cao hơn. Nhấp vào đây để xem các trường PK Early Action thuộc DCPS cho năm học 2023-24.

 

**DCPS có các trường trung học phổ thông và chương trình chuyên tiếp nhận học sinh dựa trên những yêu cầu tuyển sinh cụ thể và tiêu chí lựa chọn. Bất cứ ai cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký vào các trường này, nhưng chỉ những học sinh đáp ứng các yêu cầu của trường mới hội đủ điều kiện để theo học tại trường đó. Các học sinh nộp hồ sơ đăng ký vào một hoặc nhiều trường trung học phổ thông hay chương trình chuyên thuộc DCPS phải hoàn thành một phần bổ sung trong đơn đăng ký My School DC. Gọi Đường Dây Nóng My School DC theo số (202) 888-6336 để biết thêm thông tin.

 

Phương thức hoạt động của chương trình bốc thăm là như thế nào? (How does the lottery work?) 

Chương trình bốc thăm chung My School DC là chương trình bốc thăm ngẫu nhiên, duy nhất để xác định chỗ học cho học sinh mới vào tất cả các trường tham gia. Việc xếp học sinh vào các trường dựa trên số chỗ học có ở mỗi trường; quan hệ anh em, khoảng cách đi lại, và các tiêu chí bốc thăm khác; thứ tự ưu tiên trường theo nguyện vọng của từng học sinh; và số bốc thăm ngẫu nhiên của từng học sinh. (Thông qua chương trình bốc thăm chung My School DC, các trường trung học phổ thông và các chương trình chuyên thuộc DCPS sẽ sắp xếp học sinh theo các tiêu chí cụ thể.)

 

Các Câu Hỏi Thường Gặp: Vì sao việc sắp xếp thứ tự các trường trong hồ sơ đăng ký của con em tôi lại rất quan trọng?

Trả lời: Chương trình bốc thăm trước tiên sẽ cố gắng xếp học sinh vào trường nguyện vọng thứ nhất của học sinh trước, sau đó là nguyện vọng thứ hai, v.v. Học sinh sẽ được xếp vào không nhiều hơn một trường và sẽ chỉ được đưa vào danh sách chờ của các trường được xếp hạng cao hơn trường mà các em đã được xếp vào. Đây là một bước quan trọng trong quá trình đăng ký. Xem video này để tìm hiểu thêm.

 

Cách Nộp Đơn (How to Apply) 

Quý vị có thể nộp hồ sơ đăng ký theo năm bước dễ dàng. Đảm bảo quý vị tải hướng dẫn nộp đơn đăng ký để có thể làm theo quy trình đăng ký trực tuyến. Đường Dây Nóng My School DC cũng sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành hồ sơ đăng ký qua điện thoại với trợ giúp của một thông dịch viên trong thời gian Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều theo số (202) 888-6336.

Bước 1: Lập danh sách. Hãy xem xét điều gì là quan trọng nhất đối với quý vị và con em quý vị, sử dụng School Finder (Tìm Trường) hoặc gọi Đường Dây Nóng My School DC để thu hẹp phạm vị lựa chọn trường của quý vị, và liên hệ các trường học để tìm hiểu thêm về những gì các trường có thể cung cấp. Quý vị có thể đăng ký tối đa 12 trường.

Bước 2: Lập tài khoản gia đình My School DC ở đây. Quý vị sẽ dùng tài khoản này để nộp hồ sơ cho từng trẻ nộp hồ sơ đăng ký vào một trường mới. Quý vị sẽ cần cung cấp một địa chỉ thư điện tử hoặc tạo một tên đăng nhập, và thiết lập một mật khẩu. Khi quý vị đã lập xong tài khoản, hãy nhớ ghi lại thông tin đăng nhập của quý vị vào một nơi an toàn.

Bước 3: Thu thập các thông tin quý vị cần để nộp hồ sơ.

 • Thông tin của con em quý vị: tên, ngày sinh, trường hiện tại, lớp hiện tại, lớp học quý vị nộp hồ sơ vào, thông tin anh chị em (nếu có)
 • Thông tin của quý vị (tức là, phụ huynh hay người giám hộ hợp pháp): tên, địa chỉ nhà (phải giống với địa chỉ nơi con em quý vị đang sống), số điện thoại, ngôn ngữ giao tiếp ưu tiên*
  • *Hồ sơ My School DC cần biết ngôn ngữ ưu tiên của người giám hộ để đội ngũ My School DC có thể giao tiếp tốt hơn với người giám hộ. Việc nàykhông được sử dụng để xếp chỗ học cho học sinh và không làm ảnh hưởng đến kết quả của chương trình bốc thăm theo bất kỳ cách nào.

Bước 4: Bắt đầu tạo hồ sơ đăng ký cho con em quý vị bằng tài khoản gia đình của quý vị.

 • Điền thông tin của trẻ và thông tin người giám hộ. Làm theo quy trình từng bước tại đây.
 • Điền danh sách các trường quý vị muốn nộp hồ sơ vào.
 • Xếp các trường theo thứ tự quý vị thích nhất. Liệt kê nguyện vọng thứ nhất của quý vị (trường quý vị thích nhất), sau đó là nguyện vọng thứ hai của quý vị, và tiếp tục.
 • Xem lại thông tin của quý vị để đảm bảo mọi thông tin đều được điền chính xác.

Bước 5: Nộp hồ sơ cho con em quý vị trước hạn chót: NGÀY 1 THÁNG 2 (Lớp 9-12), NGÀY 1 THÁNG 3 (PK3 – Lớp 8)

 • Quý vị có thể đăng nhập vào tài khoản gia đình của quý vị vào bất kỳ lúc nào trước hạn chót để chỉnh sửa hồ sơ đăng ký của quý vị.

 

Cách Nhập Học (How to Enroll)

Nếu con em quý vị được xếp vào một trường thông qua chương trình bốc thăm, quý vị chấp nhận đề nghị đưa vào danh sách chờ, hoặc quý vị nộp hồ sơ đăng ký sau chương trình bốc thăm và con em quý vị được xếp chỗ học tại trường mà quý vị đã đăng ký, phụ huynh hoặc người giám hộ phải thực hiện ba bước sau để ghi danh cho con em quý vị vào trường mới:

 1. Xác nhận nơi cư trú ở DC;

 

Hãy nhớ rằng nếu con em quý vị được xếp vào một trường thông qua chương trình bốc thăm, quý vị phải ghi danh cho con em quý vị trước hạn chót ghi danh chung. Việc ghi danh cho con em vào trường được xếp vào không loại bỏ tên của các em ra khỏi danh sách chờ của trường khác. Liên hệ với trường học của quý vị để hỏi về cách thức ghi danh.

 

Nguyên tắc hoạt động của danh sách chờ? (How do waitlists work?)

Nếu con em quý vị có trong danh sách chờ của một trường, quý vị có thể đăng nhập vào tài khoản gia đình của quý vị để xem trạng thái danh sách chờ của mình bất cứ lúc nào. Các thông tin cập nhật về danh sách chờ của tất cả các trường sẽ được phản ánh ngay trong tài khoản của quý vị khi quý vị đăng nhập.

Sau đây là cách danh sách hoạt động:

 • Nếu con em quý vị gia hạn lời mời xếp hàng chờ của một trường, trạng thái của con em quý vị ở trường đó sẽ thay đổi tùy theo "Waitlist Offer Extended (enrollment pending)". Quý vị sẽ được My School DC thông báo ngay qua thư điện tử về lời mời mới (nếu quý vị đã cung cấp địa chỉ thư điện tử) và bằng tin nhắn (nếu quý vị đã chọn nhận thông báo qua điện thoại di động của quý vị). Nhà trường cũng sẽ liên hệ với quý vị qua điện thoại. My School DC và nhà trường sẽ nêu rõ số ngày quý vị có để chấp nhận lời mời nhập học của nhà trường.
 • Nếu quý vị không phản hồi cho trường trước hạn chót đã được thông báo, thì trường sẽ hiểu rằng quý vị không muốn nhập học cho con em mình và thay mặt quý vị từ chối chỗ học. Vui lòng liên hệ ngay với nhà trường nếu quý vị có quan ngại về việc đáp ứng hạn chót của nhà trường.
 • Để chấp nhận đề nghị ghi tên vào danh sách chờ của trường, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp phải nộp tất cả các tài liệu ghi danh bắt buộc cho trường. Hãy liên hệ với trường để biết quy trình ghi danh và xác minh nơi cư trú của trường. Sau khi ghi danh, con em quý vị sẽ được đưa ra khỏi mọi danh sách chờ của các trường xếp hạng dưới trường ghi danh trên hồ sơ của quý vị, cũng như trường mà các em hiện ghi danh theo học.

 

Quý vị bỏ lỡ hạn chót nộp hồ sơ đăng ký chương trình bốc thăm? (Missed the lottery application deadlines?)

Quý vị vẫn có thể nộp hồ sơ vào các trường công! Các gia đình bỏ lỡ hạn chót đăng ký chương trình bốc thăm vẫn có thể nộp hồ sơ xin học bằng cách sử dụng đơn đăng ký My School DC. Đơn đăng ký đó được coi là hồ sơ đăng ký sau chương trình bốc thăm. Giai đoạn hồ sơ đăng ký sau chương trình bốc thăm My School DC bắt đầu vào ngày 2 tháng 2 cho các lớp 9-12, và ngày 2 tháng 3 cho tất cả các lớp.

 

Các học sinh nộp hồ sơ trong giai đoạn sau chương trình bốc thăm được tự động thêm vào danh sách chờ của trường theo thời gian học sinh nộp hồ sơ và dưới các học sinh được đưa vào danh sách chờ đã nộp hồ sơ trước hạn chót của chương trình bốc thăm. Ngoại lệ duy nhất ở đây là dành cho các học sinh nộp hồ sơ sau chương trình bốc thăm được ưu tiên bốc thăm tại trường, như học sinh đúng tuyến hoặc có anh chị em đang học tại trường, mà học sinh nộp hồ sơ bốc thăm trong danh sách chờ không đạt đủ tiêu chuẩn. Ví dụ, một học sinh nộp hồ sơ sau chương trình bốc thăm có ưu tiên đúng tuyến sẽ được xếp lên vị trí cao hơn học sinh nộp hồ sơ bốc thăm không có ưu tiên đúng tuyến trong danh sách chờ.

Thắc mắc? Cần trợ giúp điền hồ sơ My School DC? (Questions? Need assistance completing the My School DC application?)

Gọi điện đến Đường Dây Nóng My School DC theo số (202) 888-6336, Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều hoặc gửi thư điện tử cho chúng tôi đến [email protected]. Một đại diện My School DC sẽ làm việc với thông dịch viên để giúp quí vị. Chúng tôi rất vui lòng được giúp đỡ quí vị!

Language RightNav

Các trường tham gia vào My School DC

 

 

Achievement Prep PCS – Wahler Place Elementary

Aiton Elementary School

Amidon-Bowen Elementary School

Anacostia High School

AppleTree Early Learning PCS – Columbia Heights

AppleTree Early Learning PCS – Douglas Knoll

AppleTree Early Learning PCS – Lincoln Park

AppleTree Early Learning PCS – Oklahoma Ave

AppleTree Early Learning PCS – Parklands @THEARC

AppleTree Early Learning PCS – Southwest

Ballou High School

Bancroft Elementary School

Bard High School Early College DC (Bard DC)

Barnard Elementary School

BASIS DC PCS

Beers Elementary School

Benjamin Banneker High School

Boone Elementary School

Breakthrough Montessori PCS

Brent Elementary School

Bridges PCS

Brightwood Elementary School

Brookland Middle School

Browne Education Campus

Bruce-Monroe Elementary School @ Park View

Bunker Hill Elementary School

Burroughs Elementary School

Burrville Elementary School

C.W. Harris Elementary School

Capital City PCS – High School

Capital City PCS – Lower School

Capital City PCS – Middle School

Capital Village PCS

Capitol Hill Montessori

Cardozo Education Campus

Cedar Tree Academy PCS 

Center City PCS – Brightwood

Center City PCS – Capitol Hill

Center City PCS – Congress Heights

Center City PCS – Petworth

Center City PCS – Shaw

Center City PCS – Trinidad

Cesar Chavez PCS for Public Policy

Cleveland Elementary School

Columbia Heights Education Campus 6–8 (CHEC)

Columbia Heights Education Campus 9-12 (CHEC)

Coolidge High School

Creative Minds International PCS

DC Bilingual PCS

DC Prep PCS – Anacostia Elementary

DC Prep PCS – Anacostia Middle

DC Prep PCS – Benning Elementary

DC Prep PCS – Benning Middle

DC Prep PCS – Edgewood Elementary

DC Prep PCS – Edgewood Middle

DC Scholars PCS

DC Wildflower PCS – The Riverseed School

Deal Middle School

Digital Pioneers Academy PCS

District of Columbia International School PCS

Dorothy I. Height Elementary School

Drew Elementary School

Duke Ellington School of the Arts

Dunbar High School

E.L. Haynes PCS – Elementary School

E.L. Haynes PCS – High School

E.L. Haynes PCS – Middle School

Eagle Academy PCS – Capitol Riverfront

Eagle Academy PCS – Congress Heights  

Early Childhood Academy PCS

Early College Academy at Coolidge High School

Eastern High School

Eaton Elementary School

Eliot-Hine Middle School

Elsie Whitlow Stokes Community Freedom PCS - Brookland

Elsie Whitlow Stokes Community Freedom PCS - East End

Excel Academy

Friendship PCS – Armstrong Elementary

Friendship PCS – Armstrong Middle

Friendship PCS – Blow-Pierce Elementary

Friendship PCS – Blow-Pierce Middle

Friendship PCS – Chamberlain Elementary

Friendship PCS – Chamberlain Middle

Friendship PCS – Collegiate Academy

Friendship PCS – Collegiate Online

Friendship PCS – Ideal Elementary

Friendship PCS – Ideal Middle

Friendship Online PCS

Friendship PCS – Southeast Elementary Academy

Friendship PCS – Southeast Middle Academy

Friendship PCS – Technology Preparatory High School Academy

Friendship PCS – Woodridge Elementary

Friendship PCS – Woodridge Middle

Garfield Elementary School

Garrison Elementary School

Girls Global Academy PCS

Global Citizens PCS

H.D. Cooke Elementary School

Hardy Middle School

Harmony DC PCS – School of Excellence 

Hart Middle School

Hearst Elementary School

Hendley Elementary School

Hope Community PCS – Tolson (PLA)

Houston Elementary School

Howard University Middle School of Mathematics and Science PCS

Hyde-Addison Elementary School

I Dream PCS

Ida B. Wells Middle School

IDEA PCS

 

 

Ingenuity Prep PCS

Inspired Teaching Demonstration PCS

J.O. Wilson Elementary School

Janney Elementary School

Jefferson Middle School Academy

Johnson Middle School

Kelly Miller Middle School

Ketcham Elementary School

Key Elementary School

Kimball Elementary School

King Elementary School

KIPP DC – AIM Academy PCS

KIPP DC – Arts and Technology Academy PCS

KIPP DC – College Preparatory PCS

KIPP DC – Connect Academy PCS

KIPP DC – Discover Academy PCS

KIPP DC – Grow Academy PCS

KIPP DC – Heights Academy PCS

KIPP DC – Honor Academy PCS

KIPP DC – Inspire Academy PCS

KIPP DC – KEY Academy PCS

KIPP DC – Lead Academy PCS

KIPP DC – LEAP Academy PCS

KIPP DC – Legacy College Preparatory PCS

KIPP DC – Northeast Academy PCS

 

KIPP DC – Pride Academy PCS

KIPP DC – Spring Academy PCS

KIPP DC – Valor Academy PCS

KIPP DC – WILL Academy PCS

Kramer Middle School

Lafayette Elementary School

Langdon Elementary School

Langley Elementary School

LaSalle-Backus Elementary School

Latin American Montessori Bilingual

LEARN DC PCS

Leckie Elementary School

Lee Montessori PCS – Brookland

Lee Montessori PCS – East End

Ludlow-Taylor Elementary School

MacFarland Middle Schoo

Malcolm X Elementary School @ Green

Mann Elementary School

Marie Reed Elementary School

Mary McLeod Bethune Day Academy PCS

Maury Elementary School

Maya Angelou PCS

McKinley Middle School

McKinley Technology High School

Meridian Public Charter School – Elementary School

Meridian Public Charter School – Middle School

Military Road Early Learning Center

Miner Elementary School

Monument Academy PCS

Moten Elementary School

Mundo Verde Bilingual PCS – Calle Ocho Campus

Mundo Verde Bilingual PCS – J.F. Cook Campus

Murch Elementary School

Nalle Elementary School

Noyes Elementary School

Oyster-Adams Bilingual School

Patterson Elementary School

Paul Public Charter School – International High School

Paul Public Charter School – Middle School

Payne Elementary School

Peabody Elementary School

Perry Street Preparatory PCS

Phelps Architecture, Construction, and Engineering High School

Plummer Elementary School

Powell Elementary School

Randle Highlands Elementary School

Raymond Elementary School

Richard Wright PCS for Journalism and Media Arts

Rocketship PCS – Infinity Community Prep

Rocketship PCS – Legacy Prep

Rocketship PCS – Rise Academy

Ron Brown College Preparatory High School

Roosevelt High School

Roots PCS  

Ross Elementary School

Savoy Elementary School

School Without Walls @ Francis-Stevens

School Without Walls High School

School-Within-School

Seaton Elementary School

SEED Public Charter School of Washington, DC  

Sela PCS

Shepherd Elementary School

Shining Stars Montessori Academy PCS

Simon Elementary School

Smothers Elementary School

Social Justice PCS

Sojourner Truth PCS

Sousa Middle School

Stanton Elementary School

Statesmen College Preparatory Academy for Boys PCS

Stevens Early Learning Center

Stoddert Elementary School

Stuart-Hobson Middle School

Takoma Elementary School

The Children's Guild DC Public Charter School

Thomas Elementary School

Thomson Elementary School

Thurgood Marshall Academy PCS

Truesdell Elementary School

Tubman Elementary School

Turner Elementary School

Two Rivers PCS at 4th Street

Two Rivers PCS at Young Elementary School

Two Rivers PCS at Young Middle School

Tyler Elementary School

Van Ness Elementary School

Walker-Jones Education Campus

Washington Global Public Charter School

Washington Latin PCS – Middle School

Washington Latin PCS – Upper School

Washington Leadership Academy PCS

Washington Yu Ying PCS

Watkins Elementary School

West Elementary School

Wheatley Education Campus

Whittier Elementary School

Wilson High School

Woodson High School