Language Header

Participating schools

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Language Content

 


My School DC,  phối hợp với DCPS và phần lớn các trường bán công DC, giúp các gia đình có thể nộp đơn cho các lựa chọn về trường học tại DC dễ dàng hơn.

 

     

 

Các Ngày Quan Trọng (Key dates)

 • Ngày 14 tháng 12 năm 2019: EdFEST - hội chợ trường công lập thường niên của Học Khu
 • Ngày 16 tháng 12 năm 2019: Bắt Đầu Nhận Đơn My School DC. Đơn đăng ký chỉ có sẵn trực tuyến. Nhấp vào ĐÂY để nộp đơn và tải về hướng dẫn nộp đơn bằng ngôn ngữ của quý vị.
 • Ngày 3 tháng 2 năm 2020: Hạn chót nộp đơn cho lớp 9-lớp 12
 • Ngày 4 tháng 2 năm 2020: Nhận đơn sau bốc thăm cho lớp 9-lớp 12
 • Ngày 2 tháng 3 năm 2020: Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký cho PK3 - Lớp 8
 • Ngày 3 tháng 3 năm 2020: Hồ sơ đăng ký sau chương trình bốc thăm mở cho tất cả các lớp (PK3 - Lớp 12)
 • Ngày 27 tháng 3 năm 2020: Công bố kết quả bốc thăm
 • Ngày 15 tháng 6 năm 2020: Hạn chót để chấp nhận chỗ học nếu con em quý vị được xếp vào một trường thông qua chương trình bốc thăm*

*Do các tư vấn y tế công cộng trên toàn quận liên quan đến COVID-19, hạn chót ghi danh được điều chỉnh thành 5 giờ chiều Thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020. Hãy thực hiện quy trình ghi danh và xác minh nơi cư trú của trường.

 

 

Ai cần My School DC? (Who needs My School DC?) 

Đơn đăng ký My School DC là đơn trực tuyến duy nhất quý vị phải dùng để đăng ký xin học tại một:     

 • Chương trình PK3 hoặc PK4 tại bất kỳ trường công DCPS nào, bao gồm cả trường đúng tuyến và bất kỳ trường DCPS Hành Động Sớm PK nào*
 • Trường trái tuyến thuộc DCPS (PK3– Lớp 12), bao gồm các trường trên toàn thành phố thuộc DCPS
 • Chương trình hoặc trường chuyên thuộc DCPS (Lớp 9–12)**
 • Trường bán công (PK3– Lớp 12) tham gia

 

Quý vị KHÔNG cần nộp đơn đăng ký nếu con của quý vị sẽ:

 • Tiếp tục học ở trường hiện tại (Liên hệ với nhà trường để nhập học lại)
 • Học ở trường DCPS đúng tuyến hoặc trường liên kết (Mẫu Giáo–Lớp 12)***

 

*Các học sinh sống trong khu vực đúng tuyến của trường PK Early Action thuộc DCPS tham gia được đảm bảo chỗ học tại PK3 hoặc PK4, miễn là các em đáp ứng hai điều kiện: (1) các em nộp hồ sơ đăng ký thông qua chương trình bốc thăm My School DC trước ngày 2 tháng 3 năm 2020 và (2) các em chưa được xếp vào trường mà các em xếp hạng nguyện vọng cao hơn Nếu học sinh được xếp vào trường PK Early Action của mình, các em sẽ không còn nằm trong danh sách chờ của bất kỳ trường nào mà các em xếp hạng nguyện vọng thấp hơn nữa. Các trường PK Early Action thuộc DCPS cho năm học 2020-2021 là: Aiton ES, Browne ES, Bunker Hill ES, Burroughs ES, Drew ES, King ES, Langley ES, Miner ES, Moten ES, Noyes ES, Stanton ES, Takoma EC, Thomson ES, Truesdell ES, Turner ES, Wheatley EC. Kiểm tra xem quý vị có nằm trong khu vực đúng tuyến của một trong những trường đó không bằng cách nhập địa chỉ của quý vị vào School Finder (Tìm Trường). 

**DCPS có các trường trung học phổ thông và chương trình chuyên tiếp nhận học sinh dựa trên những yêu cầu tuyển sinh cụ thể và tiêu chí lựa chọn. Bất cứ ai cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký vào các trường này, nhưng chỉ những học sinh đáp ứng các yêu cầu của trường mới hội đủ điều kiện để theo học tại trường đó. Các học sinh nộp hồ sơ đăng ký vào một hoặc nhiều trường trung học phổ thông hay chương trình chuyên thuộc DCPS phải hoàn thành một phần bổ sung trong đơn đăng ký My School DC. Tải về các yêu cầu của trường TẠI ĐÂY hoặc gọi điện đến Đường Dây Nóng My School DC theo số (202) 888-6336 để biết thêm thông tin. 

***Trường đúng tuyến là một trường thuộc DCPS mà học sinh có quyền theo học từ Mẫu Giáo đến hết lớp 12 dựa trên địa chỉ nhà của học sinh. Trường liên kết là trường thuộc DCPS mà học sinh có quyền theo học dựa trên việc hoàn thành lớp cuối cùng tại trường hiện tại của học sinh.Việc chuyển tiếp này chỉ diễn ra trong năm học sinh chuyển từ trường tiểu học lên trường trung học cơ sở, hay từ trường trung học cơ sở lên trường trung học phổ thông. Học sinh không cần nộp hồ sơ đăng ký thông qua My School DC để theo học tại trường đúng tuyến hoặc trường liên kết của mình cho lớp Mẫu Giáo-12. Quý vị có thể xác định vị trí của các trường đúng tuyến và trường liên kết của mình bằng cách sử dụng School Finder (Tìm Trường) và nhập địa chỉ nhà của mình. 

 

Rút thăm thông thường My School DC (The My School DC common lottery) 

Chương trình bốc thăm chung My School DC là chương trình bốc thăm đơn ngẫu nhiên để xếp học sinh vào các trường tham gia. Việc xếp học sinh vào các trường dựa trên số chỗ học có ở mỗi trường; quan hệ anh em, khoảng cách đi lại, và các tiêu chí bốc thăm khác; thứ tự ưu tiên trường theo nguyện vọng của từng học sinh; và số bốc thăm ngẫu nhiên của từng học sinh. (Thông qua chương trình bốc thăm chung My School DC, các trường trung học phổ thông và các chương trình chuyên trên toàn thành phố sẽ sắp xếp học sinh theo các tiêu chí cụ thể.)

 

Cách Nộp Đơn (How to Apply) 

Cách nộp đơn đăng ký rất đơn giản. Quí vị có thể bắt đầu tìm trường ở ĐÂY.

Mỗi học sinh có thể nộp đơn đăng ký tối đa 12 trường. Trong đơn đăng ký của mỗi học sinh, gia đình liệt kê danh sách các trường theo thứ tự nguyện vọng - nguyện vọng thứ nhất, nguyện vọng thứ hai, nguyện vọng thứ ba, và v.v.  Phụ huynh chỉ nên chọn những trường mà họ muốn con em mình theo học. Học sinh sẽ chỉ được xếp vào một trường và được đưa vào danh sách chờ ở các trường có xếp hạng cao hơn so với trường mà các em được xếp vào hoặc được ghi danh.

Quý vị đã sẵn sàng nộp đơn đăng ký? Nhấp vào ĐÂY để bắt đầu việc nộp đơn đăng ký của quý vị. Quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình? Tải xuống hướng dẫn nộp đơn đăng ký bằng ngôn ngữ của quý vị tại ĐÂY hoặc gọi Đường Dây Nóng My School DC theo số (202) 888-6336.

 

Cách Nhập Học (How to Enroll)

Nếu quý vị được xếp vào một trường thông qua chương trình bốc thăm, chọn chấp nhận đề nghị đưa vào danh sách chờ, hoặc nộp hồ sơ đăng ký sau chương trình bốc thăm và được xếp chỗ học tại trường mà quý vị đã đăng ký, quý vị phải thực hiện ba bước để ghi danh. Hãy nhớ: Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp phải nộp tất cả các tài liệu ghi danh bắt buộc cho trường. Hãy thực hiện quy trình ghi danh và xác minh nơi cư trú của trường.

 1. Xác nhận địa chỉ ở DC bằng cách hoàn thành Đơn Xác Nhận Cư Trú tại DC và cung  cấp giấy tờ yêu cầu để chứng tỏ quí vị là cư dân quận Columbia.
 2. Nộp Đơn Đồng Ý Nhập học My School DC
 3. Nộp các giấy tờ bổ sung theo yêu cầu của trường, bao gồm Giấy Chứng Nhận Sức Khỏe Phổ Thông và Đánh Giá Sức Khỏe Răng Miệng cập nhật

 

Nếu quý vị được xếp vào một trường thông qua chương trình bốc thăm, quý vị phải ghi danh cho con em quý vị trước hạn chót ghi danh chung. Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp phải nộp tất cả các tài liệu ghi danh bắt buộc cho trường được xếp vào. Việc ghi danh vào trường được xếp vào không loại bỏ tên của quý vị tra khỏi danh sách chờ của trường khác. Hãy thực hiện quy trình ghi danh và xác minh nơi cư trú của trường.Để biết thêm thông tin về các yêu cầu tuyển sinh, hãy gọi đến Đường Dây Nóng My School DC theo số (202) 888-6336.

 

Nguyên Tắc Hoạt Động của Danh Sách Chờ (How do waitlists work?)

Nếu con em quý vị có trong danh sách chờ của một trường, quý vị có thể đăng nhập vào tài khoản gia đình của quý vị để xem trạng thái danh sách chờ của mình bất cứ lúc nào. Các thông tin cập nhật trong danh sách chờ của các trường được phản ánh ngay trong tài khoản khi quý vị đăng nhập.

Nguyên  tắc hoạt động cụ thể:

 • Nếu con em quý vị gia hạn lời mời xếp hàng của một trường, trạng thái của con em quý vị ở trường đó sẽ thay đổi tùy theo "Waitlist Offer Extended (enrollment pending)". Quý vị sẽ được My School DC thông báo ngay qua thư điện tử về lời mời mới nếu quý vị cung cấp địa chỉ thư điện tử trong đơn My School DC. Trường cũng sẽ liên hệ với quý vị qua điện thoại. Cả thư điện tử và thông báo của trường đều nêu rõ số ngày quý vị có để chấp nhận lời mời nhập học.
 • Nếu quí vị không trả lời trường đúng hạn, trường sẽ cho rằng quí vị không muốn nhập học cho con mình và thay mặt quí vị từ chối chỗ học.  Xin vui lòng liên hệ với trường ngay nếu quí vị muốn nhập học đúng hạn.
 • Để chấp nhận đề nghị ghi tên vào danh sách chờ của trường, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp phải nộp tất cả các tài liệu ghi danh bắt buộc cho trường. Hãy liên hệ với trường để biết quy trình ghi danh và xác minh nơi cư trú của trường. Sau khi ghi danh, con em quý vị sẽ được đưa ra khỏi mọi danh sách chờ của các trường xếp hạng dưới trường ghi danh cũng như trường mà con hiện ghi danh theo học.

 

Để biết thêm thông tin về danh sách chờ, xin vui lòng gọi Đường Dây Nóng My School DC tại (202) 888-6336.

 

Bỏ lỡ hạn chót nộp đơn bốc thăm? (Missed the lottery application deadlines?)

Các gia đình bỏ lỡ hạn chót đăng ký chương trình bốc thăm vẫn có thể nộp hồ sơ xin học bằng cách sử dụng đơn đăng ký My School DC. Đơn đăng ký đó được coi là hồ sơ đăng ký sau chương trình bốc thăm. Giai đoạn hồ sơ đăng ký sau chương trình bốc thăm My School DC bắt đầu vào ngày 4 tháng 2 cho lớp 9-12 và ngày 3 tháng 3 cho tất cả các lớp. Trước ngày 27 tháng 3, chỉ những người chưa nộp đơn đăng ký chương trình bốc thăm mới có thể nộp hồ sơ xin học các trường khác. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 3, không có giới hạn về người có thể nộp hồ sơ. 

Các học sinh nộp đơn sau bốc thăm được tự động thêm vào cuối danh sách chờ của trường theo thứ tự nhận đơn và dưới các học sinh đã nộp đơn trước hạn nộp và được đưa vào danh sách chờ qua chương trình bốc thăm. Ngoại lệ duy nhất ở đây là dành cho các học sinh được ưu tiên bốc thăm, như học sinh đúng tuyến, có anh chị em đang học tại trường, v.v. Ví dụ, một học sinh có ưu tiên đúng tuyến sẽ được xếp lên trên học sinh không có ưu tiên đúng tuyến trong danh sách chờ bất kể thời gian nộp đơn.

Vào ngày 27 tháng 3, tất cả học sinh đã nộp hồ sơ đăng ký sau chương trình bốc thăm có thể xem vị trí trong danh sách chờ của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản gia đình My School DC. Các gia đình nộp hồ sơ đăng ký sau chương trình bốc thăm vào hoặc sau ngày 27 tháng 3 có thể xem vị trí trong danh sách chờ của mình ngay trong tài khoản sau khi nộp hồ sơ.

 

Thắc mắc? Cần trợ giúp điền hồ sơ My School DC? (Questions? Need assistance completing the My School DC application?)

Gọi Đường Dây Nóng My School DC tại số 202-888-6336 hoặc gửi thư điện tử tới [email protected]. Một đại diện My School DC sẽ làm việc với thông dịch viên để giúp quí vị. Chúng tôi rất vui lòng được giúp đỡ quí vị!

 

Language RightNav

Các trường tham gia vào My School DC

Achievement Prep PCS – Wahler Place Elementary

Achievement Prep PCS – Wahler Place Middle

Aiton Elementary School

Amidon-Bowen Elementary School

Anacostia High School

AppleTree Early Learning PCS – Columbia Heights

AppleTree Early Learning PCS – Douglas Knoll (Southeast)

AppleTree Early Learning PCS – Lincoln Park

AppleTree Early Learning PCS – Oklahoma Ave

AppleTree Early Learning PCS – Parklands @THEARC

AppleTree Early Learning PCS – Southwest

Ballou High School

Bancroft Elementary School

Bard High School Early College DC (Bard DC)

Barnard Elementary School

BASIS DC PCS

Beers Elementary School

Benjamin Banneker High School

Boone Elementary School

Breakthrough Montessori PCS

Brent Elementary School

Bridges PCS

Brightwood Education Campus

Brookland Middle School

Browne Education Campus

Bruce-Monroe Elementary School @ Park View

Bunker Hill Elementary School

Burroughs Elementary School

Burrville Elementary School

C.W. Harris Elementary School

Capital City PCS – High School

Capital City PCS – Lower School

Capital City PCS – Middle School

Capital Village PCS

Capitol Hill Montessori

Cardozo Education Campus

Cedar Tree Academy PCS 

Center City PCS – Brightwood

Center City PCS – Capitol Hill

Center City PCS – Congress Heights

Center City PCS – Petworth

Center City PCS – Shaw

Center City PCS – Trinidad

Cesar Chavez PCS for Public Policy – Parkside High School

Cesar Chavez PCS for Public Policy – Parkside Middle School

Cleveland Elementary School

Columbia Heights Education Campus 6–8 (CHEC)

Columbia Heights Education Campus 9-12 (CHEC)

Coolidge High School

Creative Minds International PCS

DC Bilingual PCS

DC Prep PCS – Anacostia Elementary

DC Prep PCS – Anacostia Middle

DC Prep PCS – Benning Elementary

DC Prep PCS – Benning Middle

DC Prep PCS – Edgewood Elementary

DC Prep PCS – Edgewood Middle

DC Scholars PCS

Deal Middle School

Digital Pioneers Academy PCS

District of Columbia International School

Dorothy I. Height Elementary School

Drew Elementary School

Duke Ellington School of the Arts

Dunbar High School

E.L. Haynes PCS – Elementary School

E.L. Haynes PCS – High School

E.L. Haynes PCS – Middle School

Eagle Academy PCS – Congress Heights 

Eagle Academy PCS – Capitol Riverfront 

Early Childhood Academy PCS

Early College Academy at Coolidge High School

Eastern High School

Eaton Elementary School

Eliot-Hine Middle School

Elsie Whitlow Stokes Community Freedom PCS - Brookland

Elsie Whitlow Stokes Community Freedom PCS - East End

Excel Academy

Friendship PCS – Armstrong Elementary

Friendship PCS – Armstrong Middle

Friendship PCS – Blow-Pierce Elementary

Friendship PCS – Blow-Pierce Middle

Friendship PCS – Chamberlain Elementary

Friendship PCS – Chamberlain Middle

Friendship PCS – Collegiate Academy

Friendship PCS – Collegiate Online

Friendship PCS – Ideal Elementary

Friendship PCS – Ideal Middle

Friendship Online PCS

Friendship PCS – Southeast Elementary Academy

Friendship PCS – Southeast Middle Academy

Friendship PCS – Technology Preparatory High School Academy

Friendship PCS – Woodridge Elementary

Friendship PCS – Woodridge Middle

Garfield Elementary School

Garrison Elementary School

Girls Global Academy PCS

H.D. Cooke Elementary School

Hardy Middle School

Harmony DC PCS – School of Excellence 

Hart Middle School

Hearst Elementary School

Hendley Elementary School

Hope Community PCS – Lamond

Hope Community PCS – Tolson

Houston Elementary School

Howard University Middle School of Mathematics and Science PCS

Hyde-Addison Elementary School

I Dream PCS

Ida B. Wells Middle School

IDEA PCS

Ingenuity Prep PCS

Inspired Teaching Demonstration PCS

J.O. Wilson Elementary School

Janney Elementary School

Jefferson Middle School Academy

Johnson Middle School

Kelly Miller Middle School

Ketcham Elementary School

Key Elementary School

Kimball Elementary School

King Elementary School

KIPP DC – AIM Academy PCS

KIPP DC – Arts and Technology Academy PCS

KIPP DC – College Preparatory PCS

KIPP DC – Connect Academy PCS

KIPP DC – Discover Academy PCS

KIPP DC – Grow Academy PCS

KIPP DC – Heights Academy PCS

KIPP DC – Honor Academy PCS

KIPP DC – KEY Academy PCS

KIPP DC – Lead Academy PCS

KIPP DC – LEAP Academy PCS

KIPP DC – Northeast Academy PCS

KIPP DC – Promise Academy PCS

KIPP DC – Quest Academy PCS

KIPP DC – Somerset College Preparatory PCS

KIPP DC – Spring Academy PCS

KIPP DC – Valor Academy PCS

KIPP DC – WILL Academy PCS

Kramer Middle School

Lafayette Elementary School

Langdon Elementary School

Langley Elementary School

LaSalle-Backus Education Campus

Latin American Montessori Bilingual

Leckie Elementary School

Lee Montessori PCS – East End

Lee Montessori PCS – Brookland

Ludlow-Taylor Elementary School

MacFarland Middle Schoo

Malcolm X Elementary School @ Green

Mann Elementary School

Marie Reed Elementary School

Mary McLeod Bethune Day Academy PCS

Maury Elementary School

McKinley Middle School

McKinley Technology High School

Meridian Public Charter School – Elementary School

Meridian Public Charter School – Middle School

Miner Elementary School

Monument Academy PCS

Moten Elementary School

Mundo Verde Bilingual PCS – Calle Ocho Campus

Mundo Verde Bilingual PCS – J.F. Cook Campus

Murch Elementary School

Nalle Elementary School

Noyes Elementary School

Oyster-Adams Bilingual School

Patterson Elementary School

Paul Public Charter School – International High School

Paul Public Charter School – Middle School

Payne Elementary School

Peabody Elementary School

Perry Street Preparatory PCS

Phelps Architecture, Construction, and Engineering High School

Plummer Elementary School

Powell Elementary School

Randle Highlands Elementary School

Raymond Elementary School

Richard Wright PCS for Journalism and Media Arts

Rocketship Fort Totten PCS

Rocketship Legacy Prep PCS

Rocketship Rise Academy PCS

Ron Brown College Preparatory High School

Roosevelt High School

Roots PCS  

Ross Elementary School

Savoy Elementary School

School Without Walls @ Francis-Stevens

School Without Walls High School

School-Within-School

Seaton Elementary School

SEED Public Charter School of Washington, DC  

Sela PCS

Shepherd Elementary School

Shining Stars Montessori Academy PCS

Simon Elementary School

Smothers Elementary School

Social Justice PCS

Sousa Middle School

Stanton Elementary School

Statesmen College Preparatory Academy for Boys PCS

Stevens Early Learning Center

Stoddert Elementary School

Stuart-Hobson Middle School

Takoma Education Campus

The Children's Guild DC Public Charter School

The Sojourner Truth School PCS

Thomas Elementary School

Thomson Elementary School

Thurgood Marshall Academy PCS

Truesdell Elementary School

Tubman Elementary School

Turner Elementary School

Two Rivers PCS at 4th Street

Two Rivers PCS at Young

Tyler Elementary School

Van Ness Elementary School

Walker-Jones Education Campus

Washington Global Public Charter School

Washington Latin PCS – Middle School

Washington Latin PCS – Upper School

Washington Leadership Academy PCS

Washington Yu Ying PCS

Watkins Elementary School

West Elementary School

Wheatley Education Campus

Whittier Education Campus

Wilson High School

Woodson High School